technológie SPIRAM

Kontinuálny výskum a vývoj nám umožňuje prinášať na trh technológie, ktoré predstavujú svetové inovácie v oblasti čerpania. Technológie SPIRAM sú súčasťou našich produktov alebo ich dopĺňajú o bezkonkurenčné vlastnosti v rámci špecifických aplikácií. Viaceré inovácie technológií SPIRAM sú čakateľmi na udelenie patentu. 

Ide napríklad o špeciálny systém rozsekávania pevných častíc pre zabránenie neželaného javu upchávania čerpadla pri čerpaní odpadových vôd s obsahom papieru, textílií či vláknitých nečistôt (SPIRO-CUT), systém automatického zavodnenia čerpadiel pre zabezpečenie bezproblémového štartu čerpadla bez potreby vykonávať manuálne zavodňovanie (SPIRAM APS) alebo systém predrotácie na zabezpečie bezúdržbovosti a bezporuchovosti prevádzky (SPIRO-TAX).

Back to top Arrow