Kontakt

linka pod nadpis
telefon

0800 22 10 50

email

predaj@praktikpump.sk

Sídlo prevádzky a korešpondenčná adresa

PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Priemyselná 444
965 01 Ladomerská Vieska
Slovensko

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa

PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Jesenského 63
960 01 Zvolen
Slovensko

BANKOVÉ ÚDAJE

IČO: 36 647 861
IČ DPH: SK 2022178730

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
IBAN SK12 1111 0000 0066 2795 1018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Back to top Arrow