od idey po výrobu

MADE IN SLOVAKIA

Vector
Asset 401 1
17-1

História čerpania a manažmentu vôd v srdci Slovenska je spojená s baníctvom a jej začiatky siahajú do 17.-teho storočia.

cerpadlo
20-1

V dvadsiatom storočí, najmä v jeho druhej polovici, dochádza k výraznému rozvoju strojárskeho priemyslu v regióne stredného Slovenska, výroba točivých strojov sa zaraďuje medzi svetovú špičku.

21

Čerpadlá SPIRAM nadväzujú na toto dedičstvo. Remeslo s dlhodobou tradíciou spájajú s modernými technológiami. Ich výskum, vývoj a výroba prebieha na Slovensku, a to vďaka tímom profesionálnych výskumníkov, hydraulikov, či konštruktérov.

UNIKÁTNOSŤ PRODUKTU SPIRAM

Kalové čerpadlá SPIRAM sú unikátnym míľnikom v histórii pôvodného vývoja čerpacích agregátov na Slovensku. Ide o jediný výskum čerpadiel tohto druhu (jednolopatkové hydrodynamické čerpadlo so skrutkovitým obežným kolesom), ktorý kedy prebehol na Slovensku.

Technická náročnosť konštrukcie segmentu týchto zariadení totiž spôsobuje, že ich výrobe sa celosvetovo venuje len veľmi nízky počet výrobcov. Úspešným vývojom ústiacim do ich výroby sa firma PRAKTIKPUMP zaraďuje do tohto exkluzívneho krátkeho zoznamu, propagujúc tak Slovensko ako profesionálneho hráča na poli výskumu, vývoja a výroby s pridanou hodnotou v strojárenskom odvetví.

Group-378
Group-380
Group-381
Group-382
Group-383
mobile

SERIÁL

10 KROKOV VÝVOJA A VÝROBY ČERPADIEL SPIRAM PODĽA ŠTANDARDOV INDUSTRY 4.0

KROK 1: ZADÁVACIE PARAMETRE Zadávanie parametrov jeden z najdôležitejších krokov v rámci vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM. Ide zároveň o časť vývoja, do ktorej je zapojený nie len výskumno-vývojový tím, ale aj obchodné oddelenie, Prečítať
Rozhodujúce faktory pre začatie vývoja čerpadiel SPIRAM Detailný pohľad na rýchlobežnosť, guľovú priechodnosť, hydraulická účinnosť a charakteristický tvar kriviek Q-H, Q-P ako faktory ovplyvňujúce vývoj čerpadiel SPIRAM. Prečítať
KROK 2: NÁVRH HYDRAULICKEJ ČASTI ČERPADIEL SPIRAM Návrh hydraulickej časti čerpadla je jedna z najkomplikovanejších fáz vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM. Zároveň ide o know-how v oblasti numerických výpočtov, ktoré nám umožňuje vyrábať bez potreby prototypových zariadení. Prečítať
Back to top Arrow