7. februára 2021

APLIKÁCIA ČERPADLA SPIRAM 300 A-D UŠETRÍ ČOV HORNÝ HRIČOV 39% NÁKLADOV NA ENERGIE

Čerpadlo SPIRAM zákaznikovi ročne usporí takmer 10 000 € len v nákladoch na elektrickú energiu, kým ďalšie úspory garantuje radikálne znížená náročnosť na servis a údržbu.

Read more

25. mája 2021

KROK 8: VÝROBA ČERPADLA – ODLIEVANIE, OBRÁBANIE, KOMPLETOVANIE, LAKOVANIE

V kroku číslo 8 detailne popisujeme odlievanie, obrábanie, kompletovanie a lakovanie čerpadiel SPIRAM.

Read more

11. mája 2021

KROK 7: VÝROBA MODELOVÝCH ZARIADENÍ NA ODLIEVANIE

Výroba modelov vďaka vlastnej modelárni a 3D tlači je odrazom progresívneho prístupu k vývoju a výrobe čerpadiel SPIRAM. Detailný popis výroby modelových zariadení, ktoré sú potrebné k odlievaniu, je obsahom tohto článku.

Read more

3. mája 2021

APLIKÁCIA PONORNÉHO ČERPADLA SPIRAM 100 D-A ČS VLČIE DOLY 2 PREDCHÁZDA PROBLÉMU UPCHÁVANIA

Aplikácia ponorného čerpadla SPIRAM 100 v čerpacej stanici predchádza upchávaniu a častým servisným zásahom.

Read more

3. mája 2021

KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA PREČERPÁVACEJ STANICE MOJŠ VRÁTANE APLIKÁCIE ČERPADLA SPIRAM 100 D-C S PREDROTÁCIOU

Rastúca zástavba rodinných domov a priemyslu si vyžiadala modernú rekonštrukciu kanalizačnej infraštruktúry s využitím technológie SPIRAM.

Read more

3. mája 2021

Modernizácia ČOV a šetrenie nákladov pomocou čerpadla SPIRAM 150AA v ČOV Revúca

Zabezpečenie požiadaviek na plynulý a nepretržitý chod v čistiarni odpadových vôd použitím spoľahlivej technológie čerpadiel SPIRAM s predrotáciou.

Read more

27. apríla 2021

KROK 6: NÁVRH KONŠTRUKCIE ČERPADLA

V rámci jednotlivých etáp výroby sa posúvame k návrhu konštrukcie čerpadla. Konštruktér musí pri návrhu čerpadla zohľadniť viaceré faktory, aby výsledný návrh spĺňal funkčné i ekonomické hľadisko výroby.

Read more

13. apríla 2021

KROK 5: KONTROLA VÝSLEDKU HYDRAULICKÉHO VÝVOJA

V Kroku číslo 5 prechádzame procesom finálnej kontroly hydraulického vývoja čerpadla SPIRAM a odsúhlasenie návrhu do výroby.

Read more

30. marca 2021

KROK 4: VÝPOČET SÍL ČERPADLA SPIRAM

Ďalší dôležitý krok pri ceste za dosiahnutím finálneho stroja - výpočet hydrodynamických síl čerpadiel SPIRAM pomocou CFD simulácie.

Read more

15. marca 2021

KROK 3: VYVAŽOVANIE OBEŽNÉHO KOLESA ČERPADLA SPIRAM

Z hľadiska bezpečnosti prevádzky a životnosti čerpadla je vyvažovanie obežného kolesa zásadnou časťou pri návrhu jednolopatkového čerpadla. Know-how v oblasti statického a dynamického vyvažovania obežného kolesa približujeme v tomto článku.

Read more

13. marca 2021

APLIKÁCIA ČERPADLA SPIRAM ŠETRÍ ČAS A ELEKTRICKÚ ENERGIU PRI VÝROBE PAPIERA

Výmena starej technológie za ekologické čerpadlá SPIRAM ušetrí SHP Slavošovce na elektrickej energii približne 11 000 € ročne. Technológia SPIRAM skrátila mlecí proces o 10%, a to pri 100%-nej priechodnosti prečerpávanej vodolátky.

Read more

Back to top Arrow