7. februára 2021

APLIKÁCIA ČERPADLA SPIRAM 300 A-D UŠETRÍ ČOV HORNÝ HRIČOV 39% NÁKLADOV NA ENERGIE

Čerpadlo SPIRAM zákaznikovi ročne usporí takmer 10 000 € len v nákladoch na elektrickú energiu, kým ďalšie úspory garantuje radikálne znížená náročnosť na servis a údržbu.

Read more

2. novembra 2021

KROK 10: MONTÁŽ ČERPADLA SPIRAM

Čerpadlo je spravidla súčasťou systému na prepravu média z jedného do druhého bodu. Jeho správna činnosť je však závislá na správnej konfigurácii a fungovaní celého systému a v neposlednej rade aj jeho správnej montáži do systému a nastavením a skontrolovaním jednotlivých častí čerpadla pred spustením.

Read more

28. septembra 2021

Závlahové agregáty SPIRAM prinášajú poľnohospodárom nesmiernu flexibilitu

Závlahové agregáty sme vyvinuli a vyrobili na mieru na základe špecifických požiadaviek poľnohospodárov, aby im priniesli žiadanú flexibilitu a mohli sa tak stopercentne spoľahnúť na ich nasadenie pri zavlažovaní polí naprieč krajinou.

Read more

18. augusta 2021

KROK 9: SKÚŠOBNÝ CHOD ČERPADLA SPIRAM

Proces skúšania čerpadiel SPIRAM je odrazom nadštandardného manažmentu kvality, ktorý uplatňujeme pri ich výrobe. Je kombináciou vlastnej profesionálnej skúšobne, odborného know-how a najmodernejšej vyhodnocovacej technológie.

Read more

24. júna 2021

UNIKÁTNE RIEŠENIE HAVARIJNÝCH SITUÁCIÍ MOBILNÝM PREČERPÁVACÍM AGREGÁTOM PCSW 150

Mobilný zásahový vozík určený pre havarijné situácie, akými sú napríklad povodne či prečerpávanie kalových a odpadových vôd s vysokým obsahom pevných častíc.

Read more

25. mája 2021

KROK 8: VÝROBA ČERPADLA – ODLIEVANIE, OBRÁBANIE, KOMPLETOVANIE, LAKOVANIE

Vďaka lokálnej výrobe nielen samotných čerpadiel, ale aj čiastkových komponentov, vieme garantovať flexibilnú výrobu a dodávky aj v prípade nepredvídateľných situácií.

Read more

11. mája 2021

KROK 7: VÝROBA MODELOVÝCH ZARIADENÍ NA ODLIEVANIE

Výroba modelov vďaka vlastnej modelárni a 3D tlači je odrazom progresívneho prístupu k vývoju a výrobe čerpadiel SPIRAM. Detailný popis výroby modelových zariadení, ktoré sú potrebné k odlievaniu, je obsahom tohto článku.

Read more

3. mája 2021

APLIKÁCIA PONORNÉHO ČERPADLA SPIRAM 100 D-A ČS VLČIE DOLY 2 PREDCHÁZDA PROBLÉMU UPCHÁVANIA

Aplikácia ponorného čerpadla SPIRAM 100 v čerpacej stanici predchádza upchávaniu a častým servisným zásahom.

Read more

3. mája 2021

KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA PREČERPÁVACEJ STANICE MOJŠ VRÁTANE APLIKÁCIE ČERPADLA SPIRAM 100 D-C S PREDROTÁCIOU

Rastúca zástavba rodinných domov a priemyslu si vyžiadala modernú rekonštrukciu kanalizačnej infraštruktúry s využitím technológie SPIRAM.

Read more

3. mája 2021

Modernizácia ČOV a šetrenie nákladov pomocou čerpadla SPIRAM 150AA v ČOV Revúca

Zabezpečenie požiadaviek na plynulý a nepretržitý chod v čistiarni odpadových vôd použitím spoľahlivej technológie čerpadiel SPIRAM s predrotáciou.

Read more

27. apríla 2021

KROK 6: NÁVRH KONŠTRUKCIE ČERPADLA

V rámci jednotlivých etáp výroby sa posúvame k návrhu konštrukcie čerpadla. Konštruktér musí pri návrhu čerpadla zohľadniť viaceré faktory, aby výsledný návrh spĺňal funkčné i ekonomické hľadisko výroby.

Read more

Back to top Arrow