Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (Sevak a.s.)
Inštalácia čerpadiel SPIRAM

Obec Mojš je zaujímavou lokalitou v okolí Žiliny. Rastúca zástavba rodinných domov a priemyslu si vyžiadala modernú rekonštrukciu kanalizačnej infraštruktúry. Samotný stavebný objekt ČSOV 3 v obci Mojš bol v zastaralom a zlom technickom stave.

Čerpacia stanica odpadových vôd obsahovala zastaralé a nevyhovujúce technologické riešenie a bola tak potrebná jeho kompletná výmena. Rovnako bola z tohto hľadiska nevyhovujúca celá sieť a spôsob prečerpávania splašiek v obci Mojš.

Cieľom realizácie projektu bolo implementovanie najmodernejšej technológie čerpania odpadových vôd s čerpadlami SPIRAM a vybudovanie kompletne novej ČSOV, ktorá spĺňa všetky potrebné požiadavky po funkčnej a zároveň aj účelovej stránke.

Pre samotnú obec bolo riešenie tejto požiadavky urgentnou záležitosťou. Realizáciu sme vykonávali ako stavbu na kľúč.

Pôvodný stav
3D návrh čerpacej stanice s aplikáciou čerpadla SPIRAM s predrotáciou SPIRO-TAX

VÝSLEDOK:

Úspešná realizácia vybudovania prečerpávacej stanice podľa najnovších požiadaviek a svetových štandardov. V prečerpávacej stanici sú osadené čerpadlá SPIRAM s vysokou priechodnosťou. Pre zabránenie tvorby usadenín (tzv. „koláčov“) a usádzania pevných častíc v stanici bola osadená predrotácia SPIRAM. Prvý krát na svete vo forme betónového monolitu, ktorý skracuje montáž stanice až o 2 dni.

Priebeh realizácie

Šachta bola budovaná ako spúšťaná studňa a to z prefabrikovaných betónových skruží. Vzhľadom na pieskové podložie bolo nevyhnutné počas celej výstavby používať odčerpávanie spodných vôd. To bolo zabezpečované diesel agregátmi z ponuky RENTAL - PRAKTIKPUMP.

Celé vybavenie prečerpávacej stanice (potrubia, pochôdzky, rebríky) bolo vyrobené z nerezovej ocele vyššej rady 316 pre zabezpečenie čo najdlhšej životnosti.

Novovybudovaná elektroinštalácia obsahuje riadenie cez frekvenčný menič pre minimalizáciu spotreby el. energie. Rovnako aj špeciálny program na efektívne riadenie čerpacej stanice, znižujúce možnosť upchatia a usadzovanie pevných častíc v priestore stanice prakticky na nulu. Štandardom PRAKTIKPUMP je aplikácia najmodernejších snímačov kontroly stavu čerpadiel, prietokomeru, náhradného zdroja a pokročilej telemetrie.

ZHRNUTIE HLAVNÝCH VÝHOD PRE ZÁKAZNÍKA:

 • Čerpadlá, ktoré sa neupchávajú
 • Minimalizácia energetickej náročnosti pri čerpaní odpadovej vody, predrotácia, vysoká účinnosť hydraulík čerpadiel
 • Bezúdržbová ČSOV
 • Zamedzenie tvorby tukovej vrstvy na hladine odpadovej vody v ČSOV

Šachta po finalizácii

Ekonomické výhody

Čerpadlá SPIRAM majú neporovnatelne vyššiu účinnosť v porovnaní s pôvodným návrhom. V prevádzke sú preto úspornejšie z pohľadu spotreby elektrickej energie. Ďalšou výhodou je vyššia konštrukčná norma zariadení. Tá ukladá nielen vyššie životnosti točivých elementov nepodliehajúcich záruke (ložiská, hriadeľ), ale aj hrúbku stien obežného kolesa a špirál, čo vedie k vyššej životnosti týchto dôležitých dielov. Aj z tohto dôvodu sú tieto čerpadlá štandardne ponúkané s 3 ročnou zárukou. Všetky uvedené body vedú k nižším prevádzkovým nákladom.

Servisné výhody

Hlavné problémy týkajúce sa servisovania technologických zariadení (záručný a pozáručný servis) predstavujú rýchly nástup na vykonanie servisného úkonu a dostupnosť náhradných dielov. Týmto problémom možno predísť v prípade výberu spoľahlivého lokálneho dodávateľa. Taktiež je vhodné, aby bol dodávateľ technologických zariadení zároveň silným servisným partnerom s referenciami v oblasti servisovania čerpacích a vákuových zariadení.

Spoločenské výhody

V súčasnej dobe predstavuje jedno z hlavných rizík spoločenského života šírenie prenosných vírusových ochorení. Prevádzka a zabezpečenie funkčnosti systému odpadových vôd (prečerpávacích staníc) sú kriticky dôležitými súčasťami reťazca zabezpečujúceho hygienu obyvateľstva. Preto je pre bezpečný a plynulý chod odpadového systému dôležité, aby boli pri výbere dodávateľa technologického vybavenia uprednostnení dodávatelia, ktorí vedia trvalo garantovať funkčnosť systému podľa požiadaviek investora.

TECHNICKÉ DETAILY INŠTALOVANÉHO ČERPADLA SPIRAM 100 D-C

 • SPIRAM 100 D-C – ponorné jednolopatkové odstredivé čerpadlo na spúšťacom zariadení
 • Q=25l/s, H=22m, P2 = 8kW
 • Materiál hlavných častí čerpadla: Tvárna liatina GGG40
 • Spojka: REXNORD VIVA
 • Elektromotor: P2=11kW, IE3, senzor priesaku, PTC
 • Mechanické upchávky: Burgman, SiC/SiC, NBR
 • Predrotácia: prefabrikovaná, výrobca SPIRAM