Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
APLIKÁCIA PONORNÉHO ČERPADLA SPIRAM 100 D-A ČS VLČIE DOLY 2

V čerpacej stanici na odpadovú vodu Vlčie Doly boli pôvodné osadené čerpadlá Flygt 3068.180 1,7kW (0820869) a TSURUMI 100C42.2-52 (2,2kW).

Obe čerpadla boli vybavené rezacím zariadením. Napriek tomu dochádzalo k upchávaniu čerpadiel a nutnosti pravidelných servisných výjazdov prevádzky. Tieto pravidelné výjazdy spojené s čistením upchaných čerpadiel predstavovali značne zvýšené náklady na prevádzku.

Navrhované riešenie

Predmetom realizácie bola kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice:

 • výmena pôvodných čerpadiel za nové čerpadlá SPIRAM 100DA so skrutkovicovým obežným kolesom na pätkovom kolene a spúšťacím zariadením
 • výmena výtlačných potrubí vrátane armatúr v šachte (dimenzia výtlačného potrubia DN100)
 • vyzváranie koša na prítoku so spúšťacím zariadením
 • úprava istiacich prvkov v pôvodnom el. rozvádzači, doplnenie PTC modulu a modulu pre vyhodnotenie priesaku do vinutia motora
 • úprava výstupov pre jestvujúci prenos na dispečing

APLIKÁCIA PONORNÉHO ČERPADLA SPIRAM 100 D-A ČS VLČIE DOLY 2

Výsledok

Po úspešnom ukončení realizácie bola spustená skúšobná prevádzka, počas ktorej neboli zaznamenané žiadne problémy. Čerpacia stanica tak bola následne oficiálne odovzdaná do užívania. V čase písania tejto referencie sú čerpadlá SPIRAM na tomto mieste v nepretržitej prevádzke už viac ako 6 mesiacov. Počas celej tejto doby nedošlo k jedinému upchatiu čerpadiel a rovnako nebolo potrebné čerpadlá vyberať ani čistiť.

Vybrané výhody čerpadiel SPIRAM oproti pôvodným čerpadlám:

 • vysoká priechodivosť,
 • efektívne predchádzanie upchávaniu
 • šetrenie nákladov na prevádzku spojených s pravidelnými servisnými výjazdami
 • čerpadlá Spiram neobsahujú rezacie zariadenie a tým pádom nevyžadujú potrebu pravidelnej údržby (výmena zatupených nožov / čepelí). To sa časom premietne v značnej úspore finančných prostriedkov na ich prevádzku

APLIKÁCIA PONORNÉHO ČERPADLA SPIRAM 100 D-A ČS VLČIE DOLY 2

Hodnotenie zákazníka

„Servisné zásahy boli v našej čerpacej stanici na takmer mesačnej báze. Poruchu sme vždy museli riešiť externým servisným tímom, čo nám spôsobovalo neustále náklady na opravy. Od inštalovania čerpadla SPIRAM ubehlo niekoľko mesiacov. Do tejto chvíle nebol potrebný jediný servisný zásah z dôvodu poruchy čerpadla.”

Technické detaily

 • SPIRAM 100 D-A – ponorné odstredivé čerpadlo osadené na pätkovom kolene so spúšťacím zariadení
 • Q=22l/s, H=9,5m, P2 = 2,83, η=71%
 • Materiál hlavných častí čerpadla: Tvárna liatina GGG40
 • Elektromotor: HOMA, ponorný, 4 pól (1450 ot/min), P2=4,4kW,
 • Mechanická upchávka:  SiC/SiC, NBR