SERIÁL

10 KROKOV VÝVOJA A VÝROBY ČERPADIEL SPIRAM PODĽA ŠTANDARDOV INDUSTRY 4.0

KROK 1: ZADÁVACIE PARAMETRE Zadávanie parametrov jeden z najdôležitejších krokov v rámci vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM. Ide zároveň o časť vývoja, do ktorej je zapojený nie len výskumno-vývojový tím, ale aj obchodné oddelenie, Prečítať
Rozhodujúce faktory pre začatie vývoja čerpadiel SPIRAM Detailný pohľad na rýchlobežnosť, guľovú priechodnosť, hydraulická účinnosť a charakteristický tvar kriviek Q-H, Q-P ako faktory ovplyvňujúce vývoj čerpadiel SPIRAM. Prečítať
KROK 2: NÁVRH HYDRAULICKEJ ČASTI ČERPADIEL SPIRAM Návrh hydraulickej časti čerpadla je jedna z najkomplikovanejších fáz vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM. Zároveň ide o know-how v oblasti numerických výpočtov, ktoré nám umožňuje vyrábať bez potreby prototypových zariadení. Prečítať
Back to top Arrow