Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Aplikácia čerpadla SPIRAM 200 A-A v čerpacej stanici Severozápad vo Zvolene

Čerpadlo SPIRAM po 2-ročnej prevádzke nezaznamenalo opotrebenie. Pri kompletnej vibrodiagnostike boli stále namerané hodnoty, ktoré podľa normy prislúchajú novému čerpadlu.

Čerpacia stanica Severozápad je určená na čistenie komunálnej odpadovej vody v meste Zvolen. Pôvodne boli v čerpacej stanici nainštalované 3ks ponorných kalových čerpadiel iných výrobcov, s motorom max. príkonov 7,8 kW a 18,5 kW. V ostatných rokoch boli tieto čerpadlá mimo prevádzky v priemere 15x ročne. Ich vysoká poruchovosť a časté upchávanie sa spôsobovalo vysoké náklady na servisné zásahy. Na základe vysokých prevádzkových nákladov sa Stvps., a.s. rozhodla nainštalovať nové čerpadlo slovenskej výroby SPIRAM 200 A-A.

Aplikácia čerpadla SPIRAM 200 A-A v čerpacej stanici Severozápad vo Zvolene

Technické detaily inštalovaného čerpadla SPIRAM 200 A-A

  • SPIRAM 200A-A-E-6-DI-SM – horizontálne jednolopatkové odstredivé čerpadlo so samostatným ložiskovým telesom a elektromotorom na základovej fréme „end suction“
  • Q=80l/s, H=10m, P=10kW, Pbep=12kW, η=81%
  • Materiál hlavných častí čerpadla: Tvárna liatina
  • Spojka: Rathi L190
  • Eletkromotor: WEG W22, 6 pól (980 ot/min), P2=18.5kW
  • Mechanická upchávka: Rotaneo RPZ 60P, SiC/SiC, NBR

=> Jednoduchá údržba

- Štandardizované konštrukčné prevedenie „end suction“Jednoduchý prístup k častiam čerpadla, ktoré je potrebné v prípade potreby kontrolovať (mechanická upchávka, obežné koleso, o-krúžky, guferá, ložiská, spojka, motor)

=> Kontinuálna prevádzka bez upchávania sa

- Špeciálne navrhnuté obežné koleso v tvare skrutkovice je navrhované s dôrazom na maximálnu guľovú priechodnosť pevných látok. Vďaka nej dosahujú tieto čerpadlá priechodnosť obežného kolesa až 100% priemeru výtlačnej príruby.

=> Minimálne náklady na opravy a údržbu

- Samotné obežné koleso – obrovská priechodivosť

- Vynášacie drážky na prednom a zadnom disku – proti upchávaniu sa

- Špeciálne navhrnutý upchávkový priestor s vynášacími drážkami

- Robustná konštrukcia = dlhá životnosť

- Profesionálny výber komponentov čerpadla pre danú aplikáciu – s ohľadom na čo najvyššiu životnosť čerpadla

Aplikácia čerpadla SPIRAM 200 A-A v čerpacej stanici Severozápad vo Zvolene

VÝSLEDOK PO 12 MESIACOCH:

12 mesiacov od inštalácie čerpadiel SPIRAM 200 A-A nedošlo k jedinému upchatiu alebo inej poruche, ktorá by spôsobila prerušenie čerpania. Nebol potrebný ani jeden havarijný výjazd či servisný zásah.
Navyše, preventívna servisná kontrola potvrdila, že po roku funkčnosti nedošlo k žiadnemu opotrebeniu mechanickej časti čerpadla, ani k zmene výkonových parametrov. Aplikácia čerpadla SPIRAM tak zákazníkovi znížila náklady na servis a interné zásahy, prispela k dokonalej funkčnosti bez obslužnej prevádzky, a to za predpokladu dlhodobej životnosti.

Vysoká účinnosť:

Čerpadlo SPIRAM 200A-A dosahuje pri otáčkach 980 ot/min účinnosť až 81%. Účinnosť pôvodných agregátov bola na úrovni 68,4 a 72,1.

Nízka spotreba elektrickej energie:

Čerpadlo SPIRAM 200A-A usporí ročne až do 30% nákladov na spotrebu elektrickej energie oproti pôvodnému riešeniu.

Nulové náklady na opravy:

Hydraulika čerpadla SPIRAM 200A-A v podstate vylučuje možnosť upchatia
čerpadla. Náklady na servisné zásahy z dôvodu poruchy tak znižuje na nulu.

VÝSLEDOK PO 2 ROKOCH:

Už po prvom roku v prevádzke boli zhodnotené všetky výhody, ktoré boli spojené s úsporou elektrickej energie (viac ako 30%), úspory spojené so zásahmi na vyčistenie čerpadiel (na čerpadle za necelé 3 roky nebolo zaznamenané jediné upchatie), úspory spojené s čistením zbernej jímky predradenej pred čerpacou stanicou (čerpadlo SPIRAM tento problém vyriešilo).

Inšpekciou po 2 ročnej prevádzke však bolo zistené, že na obežnom kolese čerpadla nebolo zaznamenané skoro žiadne opotrebenie. Pri kompletnej vibrodiagnostike boli stále namerané hodnoty, ktoré podľa normy prislúchajú novému čerpadlu. Nie len táto aplikácia, ale aj mnohé iné  potvrdzujú návrhovú životnosť čerpadiel SPIRAM presahujúcu 30 rokov.