HORIZONTÁLNE PREVEDENIE S LOŽISKOVÝM DOMCOM

linka pod nadpis

Čerpadlá SPIRAM sú odstredivými čerpadlami, ktoré sa vyznačujú obežným kolesom s jedinou obežnou lopatkou v tvare špirály. Tá zaručuje čerpanie médií s minimálnou pravdepodobnosťou upchávania sa, a zároveň maximálne znižuje možnosť namotania vláknitých látok pri vysokej účinnosti. Tento fakt značne znižuje prevádzkové náklady zariadenia. Vďaka týmto benefitom sú čerpadlá SPIRAM vhodné na čerpanie ťažko čerpateľných médií s vysokým obsahom pevných látok.

Ekologická prevádzka

Nízka energetická náročnosť, vysoká spoľahlivosť a odolnosť voči mechanickému a chemickému poškodeniu, čiže nízka náchylnosť k výskytu havarijných stavov, ktoré by mohli prípadne spôsobiť zamorenie okolia prepravovanou kvapalinou. To všetko výrazne znižuje prevádzkové náklady čerpadiel SPIRAM.

Vysoká priechodnosť

SPIRAM rieši aktuálne výzvy napríklad v oblasti čistenia kalových odpadových vôd. V súčasnosti sú to predovšetkým nové druhy produktov a materiálov. Tie obsahujú vo vode nerozložiteľné zložky, ktoré bežným čerpadlám napríklad v čistiarňach odpadových vôd spôsobujú výrazné problémy.

Plynulý a efektívny chod

Ponúkame riešenie v podobe bezproblémového chodu našich čerpadiel s veľkou priechodnosťou pevných častíc, čo má zásadný vplyv na plynulú prevádzku zariadení a celkov. Rovnako tak dochádza k znižovaniu nákladov na údržbu a opravy čerpadiel a k predlžovaniu servisných intervalov.

cerpadlo-Spiram-copy

Základné časti

Cerpadlo-mensie

1) Univerzálna špirála

Teleso špirály je optimalizované po hydraulickej aj po konštrukčnej stránke tak, aby bolo čo najviac univerzálne. Z hľadiska hydrauliky dokážeme do jednej špirály vložiť niekoľko rôznych obežných kolies, ktoré pri rôznych pracovných otáčkach dokážu pokryť obrovskú oblasť prietokov a výtlačných výšok. Po konštrukčnej stránke je špirála prispôsobená pre použitie v rôznych horizontálnych a vertikálnych aplikáciách, čo znamená že jeden a ten istý kus špirály je možné vstavať či už do štandardného horizontálneho prevedenia s ložiskovým domcom, alebo do vertikálneho prevedenia s ponorným elektromotorom.

2) Nastaviteľný predný disk

Pre čerpadlá s polootvoreným obežným kolesom je veľmi dôležité, aby bola medzera medzi predným diskom a obežným kolesom čo najmenšia, a to z dôvodu dodržania navrhovanej účinnosti. V prípade kalových čerpadiel časom táto medzera narastá vplyvom pôsobenia abrazívnych častíc. Pomocou nastavovacieho mechanizmu čerpadiel SPIRAM je možné túto medzeru korigovať na optimálnu hodnotu a tak udržať čerpadlo vysoko účinné. Účinnosť čerpadla je pritom priamo spätá s úsporou elektrickej energie a ekologickým dopadom.

3) Vynášacia drážka

Veľmi častým problémom kalových čerpadiel je usádzanie nečistôt v upchávkovom priestore, čo má za následok predčasné opotrebenie a znefunkčnenie mechanickej upchávky. Čerpadlá SPIRAM obsahujú špeciálny prvok – vynášaciu drážku na zadnom disku a vynášaciu drážku na kužeľovej ploche upchávkového priestoru, ktoré sú kontinuálne prepojené. Tým maximalizujú efekt „vynášania“ drobných nečistôt z upchávkového priestoru späť do pracovného objemu čerpadla. Takýto spôsob ochrany upchávky je prítomný aj v prípade čerpania vláknitých látok. Okrem toho je takáto drážka obsiahnutá aj v prednom disku, kde zabraňuje zachyteniu vláknitých látok o obežné koleso.

4) Variabilný upchávkový priestor

Upchávkový priestor čerpadiel SPIRAM je navrhnutý tak, aby bolo možné zrealizovať zástavbu rôznych druhov mechanických upchávok od rôznych výrobcov. Znamená to rozmedzie rôznych konštrukčných prevedení od štandardných jednoduchých mechanických upchávok až po dvojité kartridžové upchávky s aktívnym chladením či ohrevom upchávkového priestoru. Čerpadlá SPIRAM ponúkajú aj špeciálne upchávkové riešenia, ako napríklad polymérovú upchávku, ktorá sa používa pre heavy-duty aplikácie s požiadavkou na absolútnu bezúdržbovosť zariadenia.

5) Jedinečné obežné koleso

Najdôležitejším prvkom čerpadiel SPIRAM je samotné obežné koleso, ktoré pripomína skrutkovicu. Tento jedinečný tvar umožňuje pri vysokej účinnosti stroja prečerpávať médiá s obsahom veľkých pevných častíc. Nespornou výhodou takéhoto typu obežného kolesa a teda celého hydraulického riešenia je kombinácia pozoruhodne veľkej priechodivosti a vysokej hydraulickej účinnosti v oblasti kalových čerpadiel. V prípade zvláštnych požiadaviek je možné navrhnúť obežné koleso a teda aj celé čerpadlo špeciálne pre zadané parametre, čím sa získajú optimálne parametre pre danú aplikáciu.

6) Heavy-duty prevedenie

Čerpadlá typu SPIRAM sa vyrábajú v rôznych konštrukčných vyhotoveniach. Medzi ne patrí aj osvedčené „ťažké“ prevedenie s horizontálnym usporiadaním na základovom ráme so samostatným ložiskovým domcom a so samostatným pätkovým elektromotorom. Toto prevedenie sa vyvyšuje extrémnou výdržou aj v tých najnáročnejších aplikáciách a taktiež veľmi vysokou životnosťou. Veľkou výhodou je tiež nenáročná údržba a prevádzka takéhoto prevedenia čerpadla.

Back to top Arrow