Čerpadlá SPIRAM

Ekologické čerpadlá SPIRAM sú výsledkom výskumu, vývoja a dlhoročnej expertízy popredných expertov v oblasti čerpania a kontinuálnej snahy o inovácie v odvetví čerpacej techniky. Ich nespornou výhodou je kombinácia veľkej priechodivosti, vysokej hydraulickej účinnosti a energetickej efektivity. Oproti iným produktom dostupným na trhu tak dosahujeme bezkonkurenčné parametre nielen z pohľadu nákladov na prevádzku.

Vyrábame ich v rôznych variantoch konštrukčného prevedenia v závislosti od podmienok inštalácie a odvetvia. Čerpadlá SPIRAM podľa potreby zhotovujeme na špeciálne zadané parametre, čím zabezpečujeme optimálne riešenie pre danú aplikáciu.

Využívame tiež prínosy najmodernejších technológii v čerpadlárskom odvetví, akými sú napríklad vynášacia drážka SPIR-OUT, variabilný upchávkový priestor SPIRO-SAFE, rezacie zariadenie SPIRO-CUT, či systém predrotácie SPIRO-TAX a pokročilý systém automatického sledovania parametrov čerpadla SMART PUMPING CONCEPT.


Back to top Arrow