Upchávkové priestory

linka pod nadpis

Jeden priestor pre všetky systémy upchávok a API plánov

Variabilita upchávkového priestoru čerpadiel SPIRAM spočíva v pripravenosti konštrukčného vyhotovenia zadného disku čerpadla pre rôzne typy upchávok. Nezávisle od výrobcu je možné použiť rôzne prevedenia mechanických upchávok.

Najčastejšie používané sú nasledujúce možnosti:

  • Šnúrové tesnenie (bez/s hltiacim krúžkom),
  • Jednoduchá mechanická upchávka (jednopružinová, komponentová, ..),
  • Kartridžová mechanická upchávka (jednoduchá, dvojitá back-to-back, dvojitá tandemová),
  • Špeciálna upchávka na báze tesniacich krúžkov (polymérová, bez/s mazacím krúžkom),
  • Taktiež je možné použiť API plán pre zabránenie abrázii mechanickej upchávky alebo pre elimináciu možných netesností.

Ochrana upchávky

Upchávka je chránená dvoma spôsobmi. Kužeľový tvar upchávkovej komory umožňuje prirodzené odvádzanie nazhromaždeného vzduchu smerom do výtlaku čerpadla. Vďaka tomuto riešeniu sa k upchávke v každom prípade dostane čerpané médium, ktoré upchávku maže a chladí. Špirálová drážka odvádza kal a pevné častice smerom od upchávky do výtlaku čerpadla jednoduchým spôsobom. Zadná časť obežného kolesa resp. unášača rotuje, čím odovzdáva časť kinetickej energie kvapaline, ktorá sa nachádza v upchávkovom priestore. Špirálovitá drážka je orientovaná tak, aby rotácia kvapaliny dopravovala nečistoty smerom do výtlaku čerpadla. Týmto spôsobom je eliminované abrazívne pôsobenie nečistôt na pracovné plochy mechanických upchávok a je výrazne predĺžená ich životnosť.

upchavkovy-priestor

Jednoduchá upchávka – štandardné riešenie

Jednoduchá mechanická upchávka bez potreby externého domazávania.

upchavkovy-priestor

Kartridžová upchávka 

Štandardný upchávkový priestor je dostatočne veľký pre väčšinu kartridžových upchávok na trhu. 

upchavkovy-priestor-1

Vyhrievaný/ chladený upchávkový priestor

Systém výhrevu alebo chladenia upchávky je jednoducho inštalovateľný pre všetky čerpadlá typu SPIRAM.

upchavkovy-priestor-2

Jednoduchá upchávka + ochranné púzdro

Použitie v kombinácii s plánom 11 (hltenie z výtlaku) alebo s plánom 32 (hltenie z externého okruhu). Dostupnosť tiež bez zahlcovacieho krúžka.

upchavkovy-priestor-3

Jednoduchá upchávka + zahlcovací krúžok + ochranné púzdro

Použitie pri čerpaní horúcich tekutín v kombinácii s externým výmenníkom tepla – plán 23.

upchavkovy-priestor-4

Jednoduchá upchávka + hltenie

Hltenie primárne určené pre parné bariérové tesnenia. 

upchavkovy-priestor-5

Jednoduchá upchávka + automaticky mazané tesniace krúžky

Kombinovaná upchávka pre suchý chod bez potreby prídavných kvapalín a hltenia. Bezpečné bariérové tesnenie pre nebezpečné kvapaliny a pre ATEXové prevedenia. 

upchavkovy-priestor-6

Jednoduchá upchávka umiestnená blízko obežného kolesa

Jednoduchá mechanická upchávka pre znečistené a viskózne tekutiny. Možnosť použiť mechanickú upchávku umiestnenú blízko obežného kolesa.. 

upchavkovy-priestor-7

Šnúrové tesnenie s hydraulickou bariérou

Šnúrové tesnenie s bariérovým zahlcovacím. Dostupnosť aj bez zahlcovacieho krúžka.

upchavkovy-priestor-9

Dvojitá tandemová mechanická upchávka

Dvojitá tandemová mechanická upchávka -plán 52. Dostupnosť tiež aj s prípojkou na preplachovanie sekundárneho upchávkového priestoru.

upchavkovy-priestor-8

Dvojitá mechanická upchávka s usporiadaním chrbtom k sebe s hydrodynamickým krúžkom

Dvojitá mechanická upchávka s usporiadaním chrbtom k sebe s hydrodynamickým krúžkom – plán 53 (plán 54).

upchavkovy-priestor-10

Jednoduchá upchávka umiestnená blízko obežného kolesa

Jednoduchá mechanická upchávka pre znečistené a viskózne tekutiny. Možnosť použiť mechanickú upchávku umiestnenú blízko obežného kolesa.

upchavkovy-priestor-11

Automaticky mazané tesniace krúžky

Automaticky mazané tesniace krúžky vhodné pre čisté a viskózne médiá. Dostupnosť aj spolu s puzdrom s keramickým povlakovaním.

upchavkovy-priestor-12

Tesniace krúžky + hltenie + vyhrievaný upchávkový priestor

Prevedenie typu “V”, ale s preplachom šnúrového tesnenia, s vyhrievaným upchávkovým priestorom.

Group-340

Tlakové nádoby, termosifóny, a iné

Hltenie primárne určené pre parné bariérové tesnenia. 

Back to top Arrow