Prečerpávané materiály

linka pod nadpis

Čerpadlá SPIRAM sú vhodné na čerpanie abrazívnych hydrozmesí, vláknitých a organických médií v nasledovných priemyselných odvetviach:

Výroba bioplynu

 • Biologický odpad
 • Regenerované oleje

Chemické spracovanie

 • Kaly zo spracovania karbidu kremíka
 • Soli
 • Agresívne a neagresívne hydrozmesi

Papierenský priemysel

 • Celulózové zmesi
 • Buničina

čov

 • Aktivovaný kal
 • Recirkulácia kalu

Stavebníctvo

 • Cement
 • Prísady
 • Voda s obsahom blata

Energetika

 • Hydrozmes popolčeka

Priemyselné spracovanie

 • Uhlíkové pasty
 • Recirkulácia hydrozmesí

Ťažobný priemysel

 • Štrk
 • Kaolínová kaša
 • Piesok v suspenzii
 • Aktivovaný uhlík

Potravinársky priemysel

 • Bentonit
 • Kompost
 • Chmeľ
 • Slad a zápara
 • Mäsové rezky
 • Bioodpad
 • Odpad z bitúnkov vrátane kostí, zeleniny a ovocia v suspenzii
Back to top Arrow