OBEŽNÉ KOLESO ČERPADIEL SPIRAM

linka pod nadpis

Jedinečná hydraulika pre bezproblémový chod

Odstredivé čerpadlo SPIRAM používa špeciálne navrhnuté obežné koleso v tvare skrutkovice na privádzanie čerpanej kvapaliny do kužeľového puzdra alebo kužeľa. Obežné koleso následne použije odstredivú silu vytvorenú obežným kolesom na vytlačenie čerpaného média z čerpadla.

Konštrukcia jedinej lopatky v tvare skrutkovice je špeciálne navrhnutá pre nízke obvodové rýchlosti obežného kolesa, čím nedochádza k deštrukcii hydraulických častí pôsobením abrazívnych častíc. To znamená, že návrh čerpadla bol dokonale urobený tak, aby nielen nedochádzalo k upchatiu, ale bola garantovaná dlhá životnosť čerpadla.

Každé skrutkovicové obežné koleso čerpadiel SPIRAM je navrhované s dôrazom na maximálnu guľovú priechodnosť pevných látok. Vďaka nej dosahujú tieto čerpadlá priechodnosť obežného kolesa až 100% priemeru výtlačnej príruby.

Kombinácia kužeľovitého zúženia meridiálneho rezu, malých uhlov opásania lopatiek a nízkych nábehových uhlov dráhy kvapaliny podporuje pohyb produktu zo sania obežného kolesa k výtlačnej sekcii s minimálnou možnosťou zablokovania. V princípe typ hydrauliky jednolopatkového skrutkovicového čerpadla s obežným kolesom vylučuje, aby došlo k jeho upchatiu. To, čo prejde saním, prejde aj výtlakom čerpadla, a to vďaka tomu, že špirála graduje smerom k zadnej časti.

Hydraulika s takýmto princípom tiež minimalizuje čas prepravy médií a zároveň redukuje vplyv abrázie na čerpadlo spôsobenej štrkom, pieskom a podobnými jemnými pevnými látkami.

s-latkou
obezne-koleso-test-s-pozadim

Okrem toho má každé čerpadlo SPIRAM systém nastavovania vôle medzi predným diskom a obežným kolesom pre dosiahnutie maximálnej hydraulickej účinnosti čerpadla s dlhodobým účinkom a pre minimalizovanie energetickej náročnosti stroja.

Obežné koleso čerpadiel SPIRAM prichádza do styku s čerpaným médiom v nižšej percentuálnej miere, čím sa odlišuje od tradičných odstredivých obežných kolies s predradeným sekacím zariadením. Kým iné čerpadlá vláknité látky a odpad obsiahnutý v tekute rozsekajú na menšie časti, obežné koleso čerpadiel SPIRAM dopravuje tieto látky vďaka nízkej šmykovej sile a svojmu tvaru so žiadnym, resp. minimálnym štrukturálnym poškodením. Všetky vymenovné výhody čerpadiel SPIRAM sú dostupné pri dosahovaní vysokej hydraulickej účinnosti čerpadla. Hydraulická účinnosť až 91% je pri kalových čerpadlách parameter, ktorý je porovnateľný s viaclopatkovými odstredivými čerpadlami určenými na čerpanie čistej vody.

Aplikácia čerpadiel SPIRAM tak vytvára výrazné predpoklady pre dlhodobý bezproblémový chod, za čo najnižších prevádzkových nákladov.

Back to top Arrow