001-1
kapotovane-2-1
kapotovane-4-1
kapotovane-3-1

ZÁSAHOVÝ AGREGÁT PRE ODPADOVÉ VODY

linka pod nadpis

POPIS AGREGÁTU

Mobilný zásahový agregát pre odpadové vody PRAKTIKPUMP SPIRAM PCSW sa skladá z vysokoúčinného čerpacieho agregátu poháňaného dieselovým motorom od renomovaného svetového výrobcu (Kohler, Deutz, Volvo, Perkins), zo zavodňovacieho systému a z nosnej konštrukcie. Podľa požiadaviek zákazníka je možné tento agregát umiestniť buď na homologizovaný vozík, alebo do prenosného kontajnera či odhlučniť.

VYUŽITIE

Zásahové agregáty pre odpadové vody sú určené na prečerpávanie odpadových vôd s vysokým obsahom pevných látok. Ich konštrukcia je navrhnutá na použitie v náročných podmienkach, na odčerpanie veľkého množstva vody bez upchatia a nutnosti použitia sacieho koša. Vďaka ich mobilite a účinnosti sú flexibilným riešením aj na tých najodľahlejších miestach.  Využitie nachádzajú pri prečerpávaní dosadzovacích nádrží v čistiarňach odpadových vôd (ČOV), by-pass prečerpávacích šácht kalových vôd alebo vstupných častí ČOV, poruchách potrubí, a pod.

ČERPADLO SPIRAM

V čerpacom agregáte je osadené vysokokapacitné čerpadlo SPIRAM, ktoré je určené predovšetkým na prepravu znečistenej vody, kalu, pevných látok a vláknitých materiálov obsiahnutých vo vode. Vďaka skrutkovitej geometrii, lopatky a vyostreniu nábežnej hrany sa čerpadlo neupcháva a nezanáša a tým pádom je možné použitie aj bez potreby sacieho koša. Je preto veľmi spoľahlivé a nenáročné z hľadiska údržby.

Lopatka obežného kolesa je tvorená závitovou plochou, ktorá stúpa po kužeľovom plášti. Rôzne vyhotovenia geometrie lopatky resp. závitovej plochy umožňujú čerpadlám SPIRAM funkciu v širokej škále rýchlobežností hydrodynamických strojov. Obežné koleso tohto typu umožňuje dosiahnuť hodnoty rýchlobežností podobné diagonálnym čerpadlám.

Vďaka jednolopatkovému prevedeniu má obežné koleso čerpadla taktiež vysoký stupeň priechodnosti, ktorý oceníte či už pri doprave kalu alebo kvapalín s vysokým obsahom pevných častíc.

Vysoká účinnosť – minimálne prevádzkové náklady

Čerpadlo SPIRAM má mimoriadne vysokú účinnosť (viac ako 91%) pri zachovaní maximálnej priechodnosti pevných častíc (až 300 mm). Tieto kľúčové vlastnosti minimalizujú pravdepodobnosť upchatia čerpadla, čím je zabezpečený spoľahlivý chod agregátu pri minimálnych prevádzkových nákladoch.

NEPREKONATEĽNÁ ŽIVOTNOSŤ

Všetky komponenty čerpacích agregátov sú vyrobené z vysoko odolných zliatin a ušľachtilých kovov. Naviac, výroba týchto komponentov je od odlievania až po obrábanie a montáž agregátu realizovaná na Slovensku. Tento spôsob kontroly kvality „pod jednou strechou“ zaručuje dosiahnutie najvyššej presnosti nevyhnutnej pre dlhodobú prevádzku.

VÝHODY POUŽITIA ČERPADLA SPIRAM

  • Vysoká účinnosť
  • Vysoká priechodnosť pevných častíc
  • Minimálna pravdepodobnosť upchávania
  • Dlhá životnosť
  • Robustnosť vyplývajúca zo samotnej konštrukcie
  • Kvalitné materiálové vyhotovenie
  • Kvalitné tesniace prvky
  • Množstvo opcií a príslušenstva
  • Slovenský výrobok

EVAKUAČNÝ SYSTÉM

Zavodnenie čerpadla je riešené vákuovým systémom, ktorý sa skladá z membránovej vývevy poháňanej remeňovým prevodom, zo sady podtlakových hadíc a zo zavodňovacieho telesa, ktorý po zavodnení pracovného objemu automaticky ukončí proces evakuácie potrubia. Možným riešením je taktiež použitie dýzy.

POHON

Pohonnou jednotkou je 4-taktný preplňovaný dieselový motor vrátane príslušenstva (Power-Pack) výkonom 15 - 560 kW pri 1450 RPM. Motor spĺňa emisnú normu Stage V podľa nariadenia 2016/1628, vydanej Európskym Parlamentom. Motory ktoré sú predmetom predaja od roku 2019 s výkonmi od 19 do 560 kW spĺňajúce nižšie normy nesmú byť používané ako pohony mobilných čerpadiel, necestných stavebných a poľnohospodárskych strojov. Motor je vybavený riadiacim panelom, a elektrickým štartérom na 12V. Nádrž paliva umiestnená buď v základovom ráme, alebo samostatnou nádržou a jej objem je navrhnutý aby bola zabezpečená kontinuálna prevádzka agregátu po dobu min. 12 hodín. Motor sa k čerpadlu pripojí pevne pomocou špeciálneho ložiskového domca a ako spojka je použitá vysokokvalitná pružná spojka neprenášajúca vibrácie.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Ako nosná konštrukcia je požitý základový rám vyrobený z pevných železných profilov, ktoré sú povrchovo upravované buď žiarovým zinkovaním alebo odolnými polyuretanovými farbami. Celá konštrukcia je pripevnená na homologizovaný prívesný vozík. Povrch prepravného vozíka je žiarovo zinkovaný pre zabránenie vytvorenia korózie a predlženia jeho životnosti.

ROZDEĽOVACÍ MEDZIKUS

Ako na saní, tak aj výtlaku čerpacieho agregátu sa môže nachádzať rozdeľovací medzikus s armatúrami, ktorý zabezpečuje redukciu veľkých dimenzií prírub na menšie, pre zjednodušenie práce z ťažkých podmienkach. Návrh ako dimenzií potrubí, tak aj dĺžky sú prispôsobené na prácu pracovníkov podľa legislatívy v SR (napr. váhy). Na spájanie potrubí sú používané unifikované rýchlospojky.

PRÍVESNÝ VOZÍK

Čerpadlo môže byť s jeho rámom osadené na homologizovanom prívesnom vozíku. Vozík spĺňa všetky predpisy o premávke na cestných komunikáciách. Vozík je vybavený výškovo nastaviteľným ťažným ojom, čo umožní jeho jednoduché a rýchle pripojenie k rôznym vozidlám.

KAPOTÁŽ

Čerpací agregát môže byť vybavený kapotážou – pevnou konštrukciou na prektytie motora vrátane jeho odhlučnenia spĺňajúca požadované normy.

TECHNICKÝ SUMÁR

MOBILNÝ ČERPACÍ AGREGÁT S DIESELOVÝM POHONOM
TYP: PRAKTIKPUMP SPIRAM PCSW

HYDRAULICKÉ PARAMETRE:

Max. prietok – 3000 l/s
Max. tlak – 90 m
Max. účinnosť – nad. 91 %
Maximálny rozmer pevných častíc – 300 mm

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE:

Čerpací agregát – GG25/GG40/AISI304/AISI316/Dural
Nosná konštrukcia – pozinkované železné profily

TESNIACE PRVKY:

Jednoduchá mechanická upchávka SiC/SiC/NBR/SS ; špeciálna upchávka pre schod na sucho, alebo podľa požiadavky
Elastoméry NBR

PRIPOJOVACIE ROZMERY (S/V):

Do : DN 700 / DN 700

SAMONASÁVACÍ SYSTÉM:

Membránová výveva PP SPS100, maximálna sacia hĺbka 8,5 m / Zavodňovacia dýza

POHON:

Preplňovaný dieselový motor 11-560kW, 4-taktný, elektrický štart, ovládací panel.
Motor spĺňa emisnú normu Stage V podľa nariadenia 2016/1628, vydanej Európskym Parlamentom. Motory ktoré sú predmetom predaja od roku 2019 s výkonmi od 19 do 560 kW spĺňajúce nižšie normy nesmú byť používané ako pohony mobilných čerpadiel, necestných stavebných a poľnohospodárskych strojov.

VOZÍK:

Jednonápravový brzdený príves - homologizovaný
Podlaha prívesného vozíka z hliníkového plechu
Výškovo nastaviteľné oje s guľou aj ťažným okom

PRÍSLUŠENSTVO:

Akumulátor 12V

POZNÁMKY:

Návod na obsluhu a údržbu
FAT test čerpadla vo výrobnom závode vrátane protokolu o nameraných parametroch v cene

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Sacie hadice
Výtlačné hadice
Zväčšená palivová nádrž na 12h kontinuálnu prevádzku
Osvetlenie agregátu do min. vzdialenosti výškovo nastaviteľnými LED svetlami, s možnosťou nastavenia v 3 smeroch
Odkladací kôš na základné vybavenie
Uzamykateľný odkladací box

OPCIA 1

Homologizovaný jednonápravový brzdený príves s ŠPZ
Podlaha prívesného vozíka z hliníkového plechu
Výškovo nastaviteľné oje s guľou aj ťažným okom
Osvedčenie o evidencii pre prihlásenie prívesu na DI
Príves umožňuje prepravu po cestách 1. až 3. triedy rýchlosťou najviac 90 km/h podľa zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhlášky MDPaT č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

OPCIA 2

Kapotáž
Pevná konštrukcia na prekrytie motora vrátane jeho odhlučnenia

Back to top Arrow