Nastaviteľný predný disk SPIRAM AFD

linka pod nadpis

Pre čerpadlá s polootvoreným obežným kolesom je veľmi dôležité, aby bola medzera medzi predným diskom a obežným kolesom čo najmenšia, a to z dôvodu dodržania navrhovanej účinnosti.

V prípade kalových čerpadiel časom táto medzera narastá vplyvom pôsobenia abrazívnych častíc. Pomocou nastavovacieho mechanizmu SPIRAM AFD (Adjustable Front Disk) je možné túto medzeru korigovať na optimálnu hodnotu a tak udržať čerpadlo vysoko účinné.

Účinnosť čerpadla je priamo spätá s úsporou elektrickej energie, ktorá ročne znamená nemalú finančnú úsporu.

01
02-1
03
04
Back to top Arrow