Ochrana mechanických upchávok SPIRO-GUARD

linka pod nadpis

Hydrodynamický element SPIRO-GUARD má za úlohu chrániť mechanickú upchávku pred nečistotami ktoré môžu na nej usadzovať a abrazívnym spôsobom ju znehodnocovať. Jeho využitie je opodstatnené predovšetkým pri takzvaných „ťažkých“ aplikáciách, kde dochádza k čerpaniu médií so vyšším obsahom pevných častíc ako je obvyklé.

Princíp činnosti hydrodynamického elementu SPIRO-GUARD spočíva v premene určitej časti vektorov rýchlostí rotujúceho prúdenia, v upchávkovej komore čerpadla, do axiálneho smeru. Takýmto spôsobom je umocňované spätné prúdenie smerom od upchávky, čo má za následok neustále prúdenie v upchávkovej komore, ktoré nedovolí pevným časticiam usadiť sa na funkčných plochách mechanickej upchávky.

1
2-copy-2
3
4
5
Back to top Arrow