KOMPAKTNÉ ČERPADLÁ SPIRAM SO ZAVODŇOVACÍM SYSTÉMOM

Automatický riadené zavodňovanie – ACP (automatically controled priming)

linka pod nadpis
IMG_9765
IMG_9762
IMG_9761
IMG_9764
IMG_9763
tabulka-3

Špeciálne prevedenie čerpadla SPIRAM s automaticky riadeným zavodňovacím systémom vzniklo na základe potreby trhu pokryť segment kompaktných ľahko prenosných kalových čerpadiel. Keďže sa jedná v princípe o odstredivé čerpadlo, je potrebné ho naplniť čerpaným médiom aby sa vôbec čerpadlo mohlo spustiť. Pre tento účel bol navrhnutý zavodňovací systém, ktorý je tvorený lamelovou vývevou, spätnou klapkou, elektromagnetickým ventilom a zavodňovacou nádobou v ktorej je umiestnená tlaková vodivostná sonda. Procesy zavodnenia a čerpania sú automaticky ovládané prostredníctvom logického systému, ktorý v procese zavodňovania signalizuje prítomnosť čerpaného média, následne ukončí zavodňovací proces a začne proces čerpania. Obsluhujúca osoba má za úlohu iba zapínať a vypínať agregát prostredníctvom ovládacích prvkov na ovládacej skrinke. Inovatívne technické riešenia aplikované na popisovanom čerpacom agregáte zabezpečujú jeho vysokú mieru spoľahlivosti spolu s minimalizovanými požiadavkami na údržbu zariadenia.

cerpadlo-2
  1. Základová doska
  2. Sacia príruba
  3. Špirála/Teleso čerpadla
  4. Výtlačná príruba
  5. Elektromotor B35
  6. Elektromagnetický ventil
  7. Tlaková vodivostná sonda
  8. Zavodňovacia nádoba
  9. Lamelová výveva
  10. Rozvádzač s ovládaním
Back to top Arrow