samonasavaci-agregat-1
samonasavaci-agregat-2
samonasavaci-agregat-4
samonasavaci-agregat-5
samonasavaci-agregat-3
IMG_4371
IMG_4387
IMG_4382

SAMONASÁVACÍ PREČERPÁVACÍ VOZÍK

linka pod nadpis

POPIS AGREGÁTU

Mobilné čerpadlá SPIRAM s elektrickým pohonom v mono-blokovom prevedení patria medzi špičkové kompaktné čerpacie agregáty.

Sú určené pre jednoduchý transport na miesta, kde je to potrebné a následné spoľahlivé čerpanie znečistených médií bez rizika upchatia sa. A to pri vysokej hydraulickej účinnosti.

Čerpadlo je primárne navrhnuté na použitie pri havarijných situáciách, kedy je dôležité rýchlo a jednoducho dopraviť čerpací agregát na miesto čerpania a následne z kritického miesta prečerpávať médium na miesto určenia.

Jedná sa hlavne o povodne, záplavy, poruchy prečerpávacích staníc odpadovej vody a podobne.

Inovatívne technické riešenia aplikované na tomto čerpacom agregáte zabezpečujú pri dodržaní návodu na použitie jeho vysokú mieru spoľahlivosti spolu s minimálnymi požiadavkami na údržbu.

Jadrom tohto prístroja je odstredivé čerpadlo. Aby sa mohlo spustiť, je potrebné ho pred samotným čerpaním naplniť/zavodniť čerpaným médiom. S ohľadom na rôznorodé potreby našich obchodných partnerov sme vyvinuli tri prevedenia ovládania zavodňovacieho systému:

základné časti

samonasavaci-precerpavaci-vozik

1      Čerpadlo SPIRAM
2      Elektromotor B35
3      Lamelová výveva
4      Kryt lamelovej vývevy
5      Ovládacia skrinka
6      Zavodňovacia nádoba
7      Spätná klapka
8      Sacia prípojka
9      Výtlačná prípojka
10    Nerezový vozík
11    Fúkacie kolesá
12    Tiahlo
13    Staviteľné podpery
14    Vypúšťací ventil
15    Zavodňovací ventil
16    Manometer

ČERPADLO

Samotné čerpadlo je vyhotovené s axiálnym vstupom a radiálnym výstupom. Hydraulická časť čerpadla je pevne spojená s elektromotorom cez prepojovací adaptér.

Najdôležitejším komponentom čerpadiel celej typovej rady SPIRAM je jeho obežné koleso ,ktoré je tvorené jednou skrutkovitou lopatkou.

Práve tá zabezpečuje výnimočné hydraulické parametre v porovnaní s inými typmi obežných kolies kalových čerpadiel ostatných výrobcov.

Popisované špeciálne prevedenie vzniklo na základe potreby trhu pokryť segment kompaktných, ľahko prenosných kalových čerpadiel.

EVAKUAČNÝ / ZAVODŇOVACÍ SYSTÉM

Jadrom tohto prístroja je odstredivé čerpadlo. Aby sa mohlo spustiť, je potrebné ho pred samotným čerpaním naplniť/zavodniť čerpaným médiom.

Pre tento účel bol vyvinutý špeciálny zavodňovací systém, ktorý je tvorený lamelovou výlevou, spätnou klapkou a priehľadnou-kontrolnou zavodňovacou nádobou.

Obsluhujúca osoba celý tento proces zavodňovania a čerpania intuitívne riadi prostredníctvom ovládacích prvkov na skrinke rozvádzača.

POHON

Pohon hydraulickej časti čerpadla je zabezpečený prostredníctvom 3F asynchrónneho elektromotora príslušného výkonu s dostatočnou výkonovou rezervou na zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti a dlhodobej životnosti.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Všetky komponenty čerpacieho agregátu sú ergonomicky umiestnené a uchytené k rámu zhotovenému z nerezových profilov najvyššej kvality.

Rám je umiestnený na gumových vzduchom plnených kolesách. Tie v spojitosti s tiahlom umožňujú jednoduchú manipuláciu a prepravu aj v terénnych podmienkach a na nespevnených plochách.

Stabilitu agregátu počas samotného čerpania zaisťujú výškovo nastaviteľné bočné podpery.

TECHNICKÝ SUMÁR

MOBILNÝ ČERPACÍ AGREGÁT V MONOBLOKOVOM PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM POHONOM
TYP: PRAKTIKPUMP SPIRAM 100-D-80-A-MH-4-DI-SM

HYDRAULICKÉ PARAMETRE V BOP:

Prietok – 25,9 l/s
Dopravné výška – 8,5 m
Účinnosť – nad. 78,5 %
Maximálny rozmer pevných častíc – 75 mm

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE:

Čerpací agregát – GGG40,  hriadeľ - nerez
Nosná konštrukcia – nerezové  profily

TESNIACE PRVKY:

Jednoduchá mechanická upchávka SiC/SiC/Viton
NBR Shore 70

PRIPOJOVACIE ROZMERY (S/V):

DN100 (koncovka A110) / DN80 (koncovka A110)

SAMONASÁVACÍ SYSTÉM:

Lamelová výveva, maximálna sacia hĺbka 8,5 m / manuálne ovládanie - kontrolná zavodňovacia nádoba

POHON:

Elektromotor IP55, IE3, B35, 3P,50Hz

MOBILNÝ RÁM:

Nerezový rám s dvomi vzduchom plnenými kolieskami

PRÍSLUŠENSTVO:

Sacie hadice: 2x3m A110 s koncovkami A110
Výtlačné hadice: 2 x 20m A110 požiarna hadica gumovou vložkou

POZNÁMKY:

Návod na obsluhu a údržbu
FAT test čerpadla vo výrobnom závode vrátane protokolu o nameraných parametroch v cene

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Sacie hadice
Výtlačné hadice
Automatické zavodňovanie

Back to top Arrow