KOMPAKTNÉ ČERPADLÁ SPIRAM SO ZAVODŇOVACÍM SYSTÉMOM

Manuálne zavodňovanie – MP (manual priming)

linka pod nadpis
IMG_9537
IMG_9771
IMG_9772
IMG_9766
IMG_9769
IMG_9538
IMG_9770
IMG_9767
IMG_9768
IMG_9536
tabulka-1

Špeciálne prevedenie čerpadla SPIRAM s manuálnym zavodňovacím systémom vzniklo na základe potreby trhu pokryť segment kompaktných ľahko prenosných kalových čerpadiel. Keďže sa jedná v princípe o odstredivé čerpadlo, je potrebné ho naplniť čerpaným médiom aby sa vôbec čerpadlo mohlo spustiť. Pre tento účel bol navrhnutý jednoduchý zavodňovací systém, ktorý je tvorený ručnou membránovou vývevou, spätnou klapkou a dvomi pákovými ventilmi. Obsluhujúca osoba celý tento proces zavodňovania manuálne zabezpečuje prostredníctvom páky membránovej vývevy  a následne spustí čerpací proces pomocou ovládacích prvkov na skrinke rozvádzača. Inovatívne technické riešenia aplikované na popisovanom čerpacom agregáte zabezpečujú jeho vysokú mieru spoľahlivosti spolu s minimalizovanými požiadavkami na údržbu zariadenia.

cerpadlo
 1. Čerpadlo SPIRAM
 2. Elektromotor B35
 3. Ručná membránová výveva
 4. Skrinka rozvádzača
 5. Ručný ventil za sp. klapkou
 6. Ručný ventil pred sp. klapkou
 7. Hadicové vedenie
 8. Prípojka na saní čerpadla
 9. Prípojka na výtlaku čerpadla
 10. Spätná klapka
 11. Vypúšťací ventil
 12. Rám vozíka
 13. Tiahlo
 14. Staviteľné podpery
 15. Fúkacie kolesá
Back to top Arrow