Systém automatického zavodnenia čerpadiel
SPIRAM APS

linka pod nadpis

Čerpadlá SPIRAM patria do skupiny odstredivých čerpadiel a vo svojej podstate nie sú schopné sami nasať médium z hĺbky. V prípade, že v navrhovanom čerpacom systéme nie je prítomný nátok a tiež nie je použitá spätná klapka na sacom trakte, je potrebné čerpadlá SPIRAM zavodňovať.

Ide hlavne o mobilné čerpacie jednotky. Systém automatického zavodňovania SPIRAM APS (Automatic Priming System) bol navrhnutý pre zabezpečenie bezproblémového štartu čerpadla bez potreby vykonávať manuálne zavodňovanie.

Systém zavodňovania funguje na elektromechanickom princípe, kde je prítomná takzvaná zavodňovacia nádoba, ktorá obsahuje snímače prítomnosti vody. O odsávanie vzduchu a teda nasávanie vody do sacieho potrubia a do pracovného objemu čerpadla sa stará výveva.

Pracovný objem je v tejto fáze utesnený spätnou klapkou za výtlačnou prírubou čerpadla. Rozvádzacia skrinka čerpadla obsahuje logiku, ktorá v prípade signalizácie prítomnosti vody odstaví vývevu a zopne čerpadlo.

Systém automatického zavodňovania bol navrhnutý s dôrazom na bezporuchovosť a bezpečnú prevádzku prečerpávacích procesov.

1-1
100-D-A-M2-E02-02-xx-01_obr1
Back to top Arrow