Systém predrotácie SPIRO-GYRA

linka pod nadpis

Systém predrotácie SPIRAM Gyra je voliteľná súčasť ponorných čerpadiel SPIRAM. Princíp jeho činnosti spočíva vo vytvorení rotujúceho víru naakumulovanej odpadovej vody v šachte, ktorý postupne strháva nečistoty plávajúce na hladine a tak zabezpečí bezúdržbovosť a bezporuchovosť prevádzky bez hrozby upchatia sa čerpadla.

Jeho ďalšou výhodou je udržiavanie pracovného bodu čerpadla v okolí nízkych prietokov. Rotujúce prúdenie totiž ovplyvňuje rýchlostné polia na saní čerpadla, čo má za následok reguláciu pracovného bodu na krivke smerom vľavo k nízkym prietokom. To je žiadúce z hľadiska trvania efektu strhávania nečistôt z hladiny, pričom zároveň klesá aj príkon čerpadla.

02
predrotacia-03
predrotacia-top
Back to top Arrow