Vynášacie drážky SPIRO-GROOVE

linka pod nadpis

Veľmi častým problémom kalových čerpadiel je usádzanie nečistôt v upchávkovom priestore, čo má za následok predčasné opotrebenie a znefunkčnenie mechanickej upchávky.

Čerpadlá SPIRAM obsahujú špeciálny prvok – vynášaciu drážku na zadnom disku a vynášaciu drážku na kužeľovej ploche upchávkového priestoru, ktoré sú kontinuálne prepojené, čím maximalizujú efekt „vynášania“ drobných nečistôt z upchávkového priestoru späť do pracovného objemu čerpadla.

Takýto spôsob „ochrany“ upchávky je prítomný aj v prípade čerpania vláknitých látok. Okrem toho je takáto drážka obsiahnutá aj v prednom disku, kde zabraňuje zachyteniu vláknitých látok o obežné koleso.

1-2-2-1
Back to top Arrow