Zvolený tag: 10 KROKOV vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM

  • KROK 7: VÝROBA MODELOVÝCH ZARIADENÍ NA ODLIEVANIE

    Výroba modelových zariadení SPIRAM

    Výroba modelov vďaka vlastnej modelárni a 3D tlači je odrazom progresívneho prístupu k vývoju a výrobe čerpadiel SPIRAM. Detailný popis výroby modelových zariadení, ktoré sú potrebné k odlievaniu, je obsahom tohto článku.

  • KROK 1: ZADÁVACIE PARAMETRE

    Zadávanie parametrov jeden z najdôležitejších krokov v rámci vývoja a výroby čerpadiel SPIRAM. Ide zároveň o časť vývoja, do ktorej je zapojený nie len výskumno-vývojový tím, ale aj obchodné oddelenie,

Back to top Arrow