AKO EFEKTÍVNE ZVLÁDNUŤ

4. PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU?

ČO JE INDUSTRY 4.0?

Group-322
Group-321

Štvrtá priemyselná revolúcia, vychádzajúca z tretej, môžeme ju nazvať digitálnou revolúciou, sa datuje niekedy od polovice minulého storočia. Je charakterizovaná zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami.

PREČO JE INDUSTRY 4.0 AKTUÁLNE A DÔLEŽITÉ?

Vo svete rastie premenlivosť trhov, skracuje sa životný cyklus výrobkov, rastie zložitosť výrobkov, a zosilňuje sa vplyv globálnych dodávateľských reťazcov. V tomto prostredí sa firmy snažia, aby sa stali pružnejšími, lacnejšími, rýchlejšími a lepšie reagovali na obchodné trendy. Industry 4.0 poskytuje riešenia a spôsoby, ako môžu firmy zvládnuť tieto výzvy.

BUDÚCNOSŤ PATRÍ FLEXIBILNÝM FIRMÁM

Industry 4.0 je o zlepšovaní procesov, o digitalizácii, IT hrá pritom úlohu dôležitého nástroja. Je dnes celoštátnou prioritou, ktorá sa stáva pilierom rozvoja hospodárstva Slovenska s významným vplyvom na spoločnosť.

Industry 4.0 je téma, s ktorou mnohé firmy už začali pracovať, iné sa intenzívne pripravujú a ďalšie o tom uvažujú

Back to top Arrow