VZDELÁVANIE

Vzdelávanie odvetví a profesionálov je dôležitou súčasťou našich aktivít. Kontinuálne sledujeme najnovšie trendy v odvetví, na Slovensku sme pionierom v ich zavádzaní.

Zároveň sme inovátorom, ktorý sa venuje výskumu a vývoju nových produktov a technológií pre manažment strojných zariadení.

vzdelavanie-foto

PRAKTIKPUMP je napríklad organizátorom odborných seminárov na tému:

„AKO VYTVORIŤ SMART VODÁRENSKÚ SPOLOČNOSŤ – ÚVOD DO PREDIKTÍVNEJ DIAGNOSTIKY V ŠTANDARDOCH INDUSTRY 4.0“

ktoré sú zamerané na budúcnosť vodárenských spoločností v oblasti predikcie porúch používanej infraštruktúry.

Cieľom seminárov je vysvetliť vplyv INDUSTRY 4.0 na vodárenské podniky, predstaviť najnovšie trendy a možnosti, ktoré inteligentné procesy a prediktívna diagnostika ponúkajú, a ktoré vodárenským podnikom umožnia zvládnuť 4. priemyselnú revolúciu čo najefektívnejšie.

icon

Ak má vaša firma alebo organizácia záujem o odborný seminár v rámci inovácií čerpadlárskeho odvetvia alebo prediktívnej diagnostiky, neváhajte nás kontaktovať. Radi nájdeme spôsob, ako sa podeliť o naše know-how v moderných priestoroch našej spoločnosti, alebo priamo u vás.

Back to top Arrow