SPC-logo-1

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. prináša na slovenský trh najmodernejšie riešenie optimalizácie chodu strojných zariadení

Čerpacie zariadenia predstavujú rozsiahly strojný park každej spoločnosti pôsobiacej v oblasti vodného manažmentu. Poruchovosť čerpadiel spôsobuje úniky vody, môže viesť k odstávkam dodávok pitnej vody alebo manažmentu odvádzania odpadových vôd a s tým súvisiacemu zvyšovaniu nákladov na prevádzku a dodávku.

SMART PUMPING CONCEPT

prináša komplexný modulový systém snímacích zariadení, výsledkom ktorého bude komplexná databáza strojných zariadení (čerpadiel), ich technického stavu, evidencia činností údržby a opráv a evidencia súvisiacich nákladov s cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prediktívnu diagnostiku týchto strojných zariadení v podobe včasnej detekcie porúch a efektívneho plánovania servisných činností, údržby a opráv.

spc-123

PRÍNOSOM JE

  • zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky
  • zníženie únikov a odstávok v oblasti dodávok pitnej vody a manažmentu čistenia odpadových vôd
  • s tým súvisiaca ekonomizácia prevádzky a zvýšenie efektivity na rôznych úrovniach (úspory na údržbe a opravách, servisných činnostiach a pod).

SOFTVÉR

je uplatniteľný aj v iných oblastiach využívajúcich technické zariadenia (čerpadlá, miešadlá, dúchadlá a ostatné točivé stroje) na prepravu médií (pitnej vody, kalovej vody, tepla), tj. v oblasti manažmentu vôd, v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody, a pod.

CESTA K “SMART” MODERNEJ SPOLOČNOSTI

rtapa-1

SOFTVÉR

Vybudovanie komplexnej databázy

Zdroj dát o strojoch: pracovníci, manuálne

etapa-2

SNÍMAČE

Non-stop monitoring zariadení

Zdroj dát o strojoch: snímače sami, automaticky

etapa-3

AUTOMATIZÁCIA

Prediktívna diagnostika

Back to top Arrow