monitor
PumpDetect-produkt-5

Monitorujte svoje zariadenia

PumpDetect Monitor je komplexný systém pre kontrolu stavu točivých strojov. Monitor sa skladá z 3 modulov pre možnosť snímania akejkoľvek veličiny potrebnej na kontrolu a diagnostiku zariadení. Základný monitor obsahuje meranie vibrácií a teploty na čerpadle a elektromotore, meranie tlaku, meranie prúdu a frekvencie pre kontrolu snímaných parametrov, IoT prenosy. Taktovanie snímania je možné nastaviť od niekoľkých sekúnd, až po minúty.

K PumpDetect Monitor je možné pripojiť neobmedzený počet snímacích modulov, ktoré sú prispôsobené na pripojenie akéhokoľvek snímača (prietokový, tlakový, snímač merania stavu mechanickej upchávky, a pod.) Vzhľadom k tomu, že PumpDetect Monitor nepoužíva na napájanie batérie, zber dát je možné robiť oveľa častejšie v porovnaní s konkurenčnými riešeniami, čím je dosiahnutý presnejší výsledok hodnôt. Systém je kompatibilný s priemyselným štandardom ModBus RTU.

3 MODULY PUMPDETECT MONITOR SYSTÉMU:

Prenosový modul

Hlavnou úlohou modulu je posielanie údajov do nadradeného systému (PumpDetect Getaway) alebo priamo do cloudu.Hlavnou úlohou modulu je posielanie údajov do nadradeného systému (PumpDetect Getaway) alebo priamo do cloudu.

Časti modulu:

 • prenosová jednotka – ZigBee, (LoRa, Bluetooth, WiFi, GSM)
 • snímač vibrácií v 3 osiach (vzorkovacia frekvencia 0,25-2kHz; spektrálna analýza 0-1000H
 • snímač teploty (meranie v rozsahu -40 až 150 °C)
 • 2x konektor M8 – napájanie modulu a prenos dát na lokálnej zbernici
 • Úložisko dát: do 200 dní
 • Prostredie: IP67

Napájací modul

Jeho hlavnou úlohou je napájanie snímacej zostavy cez lokálnu zbernicu napätím získaným zo svoriek elektromotora a zároveň snímanie veľkosti a frekvencie napájacieho prúdu elektromotora.

Časti modulu:

 • napájací konvertor 90-400V~/12V=
 • snímač priebehu prúdu (do 500A)
 • snímač frekvencie (ak je napr. použitý frekvenčný menič)
 • snímač teploty v okolí prúdového snímača
 • snímač vibrácií v 3 osiach (vzorkovacia frekvencia 0,25-2kHz; spektrálna analýza 0-1000Hz)
 • snímač teploty (meranie v rozsahu -40 - 150 °C)
 • vstup pre 1 snímač s analógovým výstupom alebo I2C (napr. tlakový snímač)
 • 2x konektor M8 – napájanie a prenos dát na lokálnej zbernici

Senzorový modul

Hlavnou úlohou modulu je snímanie fyzikálnych veličín prostredníctvom rôznych snímačov (tlakový senzor, prietokomer, snímanie priesakov mechanickej upchávky a pod).

Časti modulu:

 • vstup pre 2 snímače s programovateľným rozhraním (4-20mA, analóg 0-5V, 1-5V, 0-10V, I2C, SSI...)
 • snímač vibrácií v 3 osiach (vzorkovacia frekvencia 0,25-2kHz; spektrálna analýza 0-1000Hz)
 • snímač teploty (meranie v rozsahu -40 - 150 °C)
 • 2x konektor M8 – napájanie modulu a prenos dát na lokálnej zbernici
Back to top Arrow