riesenie

Jedinečnosť technického riešenia PumpDetect je v snímacej technike.

Snímače sú osadené priamo na točivých strojoch (napr. čerpadlách) a pomocou snímania fyzikálnych veličín a ich následného spracovania dokážu monitorovať stav stroja v reálnom čase, ale aj predikovať jeho možné poškodenie. Zároveň, snímače kontrolujú stroj tak, aby pracoval v najoptimálnejšie pracovnom bode, čím sa šetrí spotreba elektrickej energie.

Riešenie tak garantuje najefektívnejší chod čerpadla v každom čase jeho prevádzky.

SYSTÉM PUMPDETECT
SA SKLADÁ Z 4 ČASTÍ:

PumpDetect Monitor

snímače kontroly stavu umiestnené na točivom stroji

PumpDetect Gateway

komunikačný modul (počítač), ktorý posiela údaje do Cloudového úložiska, úložiska priamo u zákazníka alebo na mieste obsluhy

SPC Platform

komplexná softvérová platforma pre správu a údržbu zariadení a technológií

SPC App

mobilná aplikácia pre zber a vyhodnocovanie nameraných dát

PumpDetect-riesenie-1

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA:

Snímače PumpDetect Monitor sú osadené priamo na točivom stroji. V rámci IoT riešení sme pri ich vývoji čelili dvom výzvam. Po prvé, ako snímať množstvo veličín tak, aby odber zariadenia nebol veľký. Po druhé, ako posielať tieto dáta cez IoT siete, ktoré majú obmedzené množstvo posielaných dát. Výsledkom je použitie procesorov a unikátne riešenie napájania. Každý modul má svoj vlastný procesor, ktorý slúži na úpravu dát pre minimalizovanie ich veľkosti pred posielaním. Napájanie snímačov pritom využíva energiu zo samotného elektromotora zariadenia.

RIEŠENIE PUMPDETECT SA SKLADÁ
3 ŠTANDARDIZOVANÝCH MODULOV:

Prenosový modul

slúži na prenos dát. Je možné využiť ZigBee sieť, Bluetooth alebo Lora, ale aj GSM a Ethernet. Každý modul má totožnú základovú dosku potrebnú pre komunikáciu jednotiek medzi sebou, vďaka čomu má každá jednotka možnosť merania vibrácií a teploty.

Napájací modul

slúži primárne na napájanie celého snímačového systému a meranie prúdu a frekvencie napájacieho napätia. Táto jednotka má taktiež základný modul s možnosťou merania vibrácií a teploty. V svorkovnici elektromotora je neinvazívne umiestnené napájacie a meracie zariadenie a cez prechodku elektromotora je vedený kábel, čím je zabezpečené krytie IP stroja bez jeho porušenia. Toto snímanie teda nijak nezasahuje do elektromotora, vďaka čomu nemá vplyv na jeho fungovanie, a napríklad jeho záruku. Tento modul má tiež možnosť osadenia akéhokoľvek senzoru s analógovými výstupmi (analóg 0-5V, analóg 4-20mA).

Senzorový modul

je pripravený na napojenie akéhokoľvek štandardného snímača (tlakový, prietokomer, vlhkostné čidlo a pod.) s výstupmi (analóg 0-5V, analóg 4-20mA,, I2C, SPI/SSI, UART). Moduly sú medzi sebou prepojené robustnou lokálnou zbernicou, ktorá umožňuje pripojiť veľké množstvo snímačov.

Následne sú údaje posielané do komunikačného modulu PumpDetect Gateway, a to cez nízkoenergetický prenosový systém. Cez štandardný komunikačný protokol (napr. Modbus, BACnet) je možné dáta poslať do nadriadeného systému zákazníka alebo do velína bez nutnosti zasielania dát do SPC platformy. Následne sú tieto údaje cez napr. GSM sieť posielané do Cloud úložiska hlavnej SPC platformy.

zostava-so-snimacom_10-1
zostava-so-snimacom_13-1
zostava-so-snimacom_09-1
Back to top Arrow