spc-platform
PumpDetect-produkt-8

Monitorujte všetky svoje zariadenia z jednoduchého webového rozhrania

SPC Platform je softvérová platforma navrhnutá pre správu a údržbu zariadení a technológií. Jej základom je komplexná databáza strojných zariadení (čerpadiel, miešadiel, dúchadiel a ostatných točivých strojov), vrátane kompletnej dokumentácie ich technického stavu, evidencie činností údržby, opráv a súvisiacich nákladov.

Back to top Arrow