ZÁKLADNÉ FUNKCIE

spc-pk

OČAMI POUŽÍVATEĽA

MANAŽMENT SERVISNÝCH SLUŽIEB

 • Evidencia servisných zmlúv
 • Manažment servisných zásahov
 • Vyhodnocovanie - optimalizácia servisných činností

SPRÁVA MAJETKU

 • Čerpadlá, duchadlá, miešadlá a podobne
 • Technológie
 • Akýkoľvek ďalší hnuteľný a nehnuteľný majetok

PLÁNOVANIE A RIADENIE
ÚDRŽBY

 • Pravidelná plánovaná údržba
 • Reaktívna údržba
 • Prediktívna údržba (2.etapa

CENNÍKY A VÝKAZY SERVISNÝCH ÚKONOV

 • Výkazy práce
 • Servisné listy

ZBER DÁT

 • Manuálne zadávanie dát pracovníkmi
 • Automatické zadávanie dát snímačmi
  (2.etapa)

HLÁSENIA - PREVÁDZKOVÝCH STAVOV

 • Napr. ukončenie servisnej zmluvy
 • Výmena oleja a podobne

DOKUMENTÁCIA

 • Zmluvné dokumenty
 • Hlásenia
 • Návody obsluhy
 • Technické detaily
 • Technické listy

PODKLADY PRE RIADENIE A AUDIT

 • Analýzy
 • Reporty
 • Notifikácie
 • KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti)

SPRÁVA OSÔB

NOVÝ LEVEL SPRÁVY ZARIADENÍ

Group-147

KOMPLEXNÝ PREHĽAD O ČERPADLÁCH A TECHNOLÓGICKÝCH ZARIADENÍ

 • Štruktúrová a komplexná evidencia a správa majetku
 • Dokumentácia previazaná na dáta o majetku, osobách, službách a súvisiacich objektoch
 • On-line dokumentácia dostupná non-stop z mobilného zariadenia
 • Evidencia hlásených porúch a kompletná história servisných zásahov
 • Integrácia v rámci používaného softvéru
Group-145

ON-LINE RIADENIE A VYHODNOCOVANIE

 • servisných činností, ich nákladov a efektivity
 • vyťaženosti a efektivity dodávateľov, oddelení až na pracovníkov
 • stavu, poruchovosti, využívania čerpacej techniky a technológií
 • pravidelná plánovaná údržba a jej automatizácia cez check-listy na mobile
 • prediktívna údržba a reaktívna údržba, výkazy práce a materiálu až po servisný list na mobile.
Group-146

AUTOMATIZÁCIA RIADENIA ÚDRŽBY

 • Efektívne a prehľadné plánovanie údržby
 • On-line riadenie servisných činností
 • Kontrola vykonania a kvality práce
 • Elektronický servisný list cez mobil na mieste

ZÁKLADNÝ PROCES

Group-333
Group-334
Back to top Arrow